Investitii

Astazi 07.11.2019 au demarat lucrările de modernizare a DJ 251 A și în satul Drăgușeni ,din zona cimitirului spre DN 24 D în satele Fundeanu , Nicopole aceste lucrări fiind începute mai demult.Aceste lucrări fac parte din proiectul de modernizare a tronsonului cuprins între DN 24 D și localitatea Corod,un proiect de suflet al Dlui Costel Fotea,Președintele Consiliului Județean Galați.
Proiectul finanțat cu fonduri europene constă în schimbarea covorului asfaltic pe toată lungimea drumului,montarea de borduri și parapeți de protecție,construirea de poduri,podețe de acces la proprietățiele cetățenilor,șanțuri betonate și rigole pentru preluarea apelor pluviale și construirea unor stații pentru călători în satul Nicopole,Fundeanu și Drăgușeni.
Și ca să respectăm adevărul până la capăt, cu toată modestia vă informez că proiectul a fost inițiat și la insistențele repetate ale mele ca primar. Sunt convins că în final proiectul va schimba mult fața satelor Drăgușeni,Fundeanu și Nicopole motiv pentru care aș dori să mulțumesc în numele dvs.celui care a inițiat acest proiect, Dl Costel Fotea , Președintele Consiliului Județean Galați ,unul dinte cei mai gospodari oameni ai județului.

 

 

 

 

 

 

 

 

INVESTIȚII REALIZATE ÎN COMUNA DRĂGUȘENI ÎN PERIOADA IUNIE 2016-2019 CU FONDURI DE LA BUGETUL LOCAL

1. Modernizare DC 102, covor asfaltic pe lungimea de 1400 m și 400 m șanț betonat ( intersecție Căuiești – monumentul eroilor din satul Adam).Valoare investiție, 621.830,21 lei.
2. S-a refăcut partea carosabilă a drumurilor afectate de precipitațiile abundente din luna octombrie 2016. Valoare investiție, 524.273,05 lei.
3. Modernizare drum sătesc,carosabil cu lidonid,borduri, șanțuri betonate și podețe acces proprietăți, DS 117,sat Drăgușeni (punctul Repeziș Mircea); Valoare investiție,
4. Modernizare drum sătesc,carosabil cu lidonid,borduri, 70.000 lei șanțuri betonate și podețe acces proprietăți, DS 177,sat Fundeanu (Iftimie Sterian-Glăvan Georgel) ;
5. Modernizare drum sătesc,carosabil cu lidonid,borduri, șanțuri betonate și podețe acces proprietăți, DS 875,sat Fundeanu (Cimpoaie Grigore-Toderașc Constantin).
6. Modernizare drum sătesc,carosabil pietruit,borduri,șanțuri betonate și podețe acces proprietăți, DS 723,sat Fundeanu (zona Andrei Săndel-Brătuleanu Titel). Valoare investiție, 99.147,44 lei.
7. Lucrări de pietruire la DS 67, Sat Adam (Școală –Serian Gheorghe). Valoare investiție,29.977,29 lei.
8. S-a refăcut carosabilul la DC 102,sat Căuiești (din DJ 251 J-Totolici-Baniță), 1050 m,pe segmentele de drum afectate de precipitații și refacerea aripilor + gabioane piatră la podețul din Gura Pârâului (zona Dumitru Maricel). Valoare investiție, 79.349,20 lei.
9. Lucrări de pietruire + șanțuri periate Valoare la DS 422, sat Drăgușeni (Glăvan Marinel-Dodu Alexandru), 360 m; investitie,
10. Lucrări de pietruire + șanțuri periate și podețe intrări proprietăți la 514,593,99 lei. DS 653, sat Drăgușeni (DJ 251 A,fosta brutarie -Stan Fănel-Trandafir Dumitrache),720 m.
11. Lucrări de întreținere/ pietruire la DS 1063,sat Drăgușeni (intrare din DJ 251 A-Birt Cezar-podul de la terenul de sport). Valoare investiție, 35.018,49 lei.
12. Covor asfaltic + podețe acces proprietăți pe DC 102,satul Căuiești,800 m . Valoare investiție, 621.830,21 lei.
13. Lucrări de întreținere/pietruire la drumul sătesc din satul Știețesti (din DJ 251 J – Scoală până la ieșirea spre Adam). Valoare investiție, 94.635,50 lei.
14. Lucrări de întreținere/pietruire la DS 446, sat Drăgușeni (Teodorescu Manole-Măgureanu Sorel,zona cramă) .Valoare investiție,109.458,68 lei.
15. Lucrări de întreținere/pietruire la DS 103 (drumul ce străbate satul Ghinghești spre satul Adam),1539 m. Valoare investiție, 64.465,63 lei.
16. S-a refăcut puntea pietonală peste pârâul Suhurlui în satul Drăgușeni (punctul Voinea Eufrosina).
17. S-a construit o pasarelă metalică pentru acces pietonal peste pârâul Suhurlui în satul Drăgușeni ( punctul Repeziș Mircea). Valoare investiție,20.000 lei.
18. S-a construit o pasarelă pietonala și s-a refăcut albia cu gabioane betonate peste afluentul pârâului Suhurlui, sat Drăgușeni (zona cetățeanului, Fudulache Arsenie). Valoare investiție,182.706,85 lei.
19. S-a decolmatat și reparat podul de la intrarea în satul Ghinghești din DN 24 spre DC 103;
20. S-au efectuat lucrări de decolmatare a pârâului Corozel (1.3 km în satul Nicopole și 1 km în satul Fundeanu). Lucrarea s-a efectuat cu bani de la Bugetul local și Apele Române.
21. La Școala Gimnazială Drăgușeni, Corp B s-a turnat trotuar și șanț betonat;
22. S-a realizat un sistem electric de încălzire la Căminul Cultural din Drăgușeni. Valoare investiție,25.810,42 lei .
23. La Dispensarul Uman Drăgușeni s-au efectuat lucrări de reabilitare (fațadă, sistem de drenaj, trotuar,rampă acces,gard). Valoare investiție,87.364,14 lei.
24. La Dispensarul Uman Adam s-a construit o magazie și toaletă.Valoare investiție,11.670 lei. 25. S-a construit garajul PSI și cameră permanență pentru Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență din cadrul Primăriei comunei Drăgușeni .Valoare investiție,132.526,98 lei.
26. La Primărie s-a construit o magazie pentru materiale,o magazie pentru lemne, împrejmuire cu gard și poartă de acces în curtea din spatele sediului Primăriei. Valoare investiție ,59.302 lei.
27. Lucrarea de Actualizare a Planului Urbanistic General (PUG) este la faza de arhitectură, după care vom trece la întocmirea Planurilor Urbanistice Zonale pentru depunerea documetațiilor în vederea extinderii rețelor electrice pentru zonele unde sunt locuințe sau urmează să se construiască . Valoare investiție, 287.080 lei.
28. S-a îmbunătățit iluminatul stradal prin montare de lămpi economice în toate satele comunei.Valoare investiție, 232.104 lei. Până în prezent,în satele comunei Drăgușeni s-au montat 352 lămpi.
29. S-au montat stații pentru autobuz/microbuze școlare în satele : Nicopole,Căuiești,Știețești,Adam și Ghinghești. Valoare investiție, 4.992 lei.

INVESTIȚII REALIZATE DE CONSILIUL JUDEȚULUI GALAȚI PE TERITORIUL COMUNEI DRĂGUȘENI, ÎN PERIOADA 2016-2019

1. S-a refăcut segmentele de drum cu piatră cubică pe DJ 251 A ( intrarea în satul Drăgușeni dinspre DN 24 și ieșirea din satul Drăgușeni, zona Obor );
2. S-a refăcut acostamentul și s-a consolidat malul pentru susținere + șanț betonat și gabioane pe DJ 251 A (intrarea în satul Fundeanu dinspre Drăgușeni );
3. S-a refăcut acostamentul,s-a consolidat malul și s-au construit balustrade de protecție betonate și metalice pe DJ 251 A în satul Nicopole;
4. S-au efectuat lucrări de refacere carosabil,plombări,pe drumurile județene ce străbat teritoriul comunei Drăgușeni în anul 2016,2017,2018; 5. S-au efectuat reparații capitale la podul din satul Drăgușeni pe DJ 251A, punct Moară (s-a refăcut structura de rezistență a podului + covorul asfaltic,s-a reamenajat albia pârâului Suhurlui,s-au turnat gabioane și șanțuri betonate pentru preluarea apelor pluviale).

INVESTIȚII REALIZATE ÎN COMUNA DRĂGUȘENI ÎN PERIOADA IUNIE 2016-2019 CU FONDURI DE LA MINISTERUL DEZVOLTĂRII( PNDL II )

1. S-a realizat proiectul ‘’ Sistem Preluare Ape Pluviale și Construire pod Peste Pârâul Suhurlui, punct trecere teren de sport în satul Drăgușeni ’ Valoare investiție’ , 630.295 lei. Lucrare finalizată.